Πεδία Εφαρμογής

Πεδία Εφαρμογής

Πεδία Εφαρμογής

Άγχος, κατάθλιψη, ADHD, αυτισμός…

Τα Πεδία εφαρμογής της Νευροαναδρασης είναι απεριόριστα. Στα περισσότερα από αυτά η Νευροαναδραση δύναται να φτάσει και την πλήρη ίαση των συμπτωμάτων. Σε άλλα, ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ενώ σε άλλα τη μείωση των δυσλειτουργιών.

Περισσότερα