Κατηγορία: Έρευνες

Έρευνα: Συνέπεια στις ασκήσεις ΓΣΨ

22 Οκτωβρίου 2018
Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας από τη διπλωματική εργασία “Exploring homework compliance amongst Greek CBP clients: a qualitative study” του Master of Science in Cognitive Behavioural Psychotherapy.

Έρευνα: Κατάθλιψη σε συνδυαστική Θεραπεία

22 Οκτωβρίου 2018
Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας από τη διπλωματική εργασία “Clients’ experience of attending a combination of both Cognitive Behavioural Psychotherapy (CBP) and Neurofeedback (NFB) as a treatment for Depression co-morbid with anxiety”.

Έρευνα: ADHD και Νευροανάδραση

22 Οκτωβρίου 2018
Αποτελέσματα έρευνας από την ομώνυμη διπλωματική εργασία του Master of Science “Σπουδές στην εκπαίδευση”.